Skoči do osrednje vsebine

Pojasnila o obveznosti sporočanja podatkov in vzpostavitve aplikacijskih vmesnikov

do
SPIRIT Slovenija pripravlja spletni dogodek za operaterje, dobavitelje in posredne dobavitelje v povezavi z obveznostjo sporočanja podatkov in vzpostavitve aplikacijskih vmesnikov z namenom dodatnih pojasnil.

SPIRIT Slovenija, javna agencija, je skladno s prvim odstavkom 54. člena Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK) objavila vrsto in obliko podatkov ter način elektronske izmenjave podatkov z operaterji in dobavitelji iz tretjega, četrtega in petega odstavka 16. člena ZPGOPEK. Določbe omenjenega člena namreč operaterjem in dobaviteljem nalagajo obveznost posredovanja podatkov o dobavljenih količinah in cenah na enoto energenta za posameznega upravičenca. Obveznost velja za vse operaterje in dobavitelje, kot tudi posredne dobavitelje, ki upravičencem dobavljajo in zaračunavajo del energentov in razpolagajo s podatki za upravičenca o cenah v eurih na MWh in količinah v MWh.

Operaterji in dobavitelji morajo skladno s šestim odstavkom 16. člena ZPGOPEK imeti objavljen in dostopen preverjeno pravilno delujoč API najkasneje do 31. julija 2023!

Z namenom dodatnih pojasnil v povezavi z izmenjavo podatkov in vzpostavitvijo aplikacijskih vmesnikov bo agencija SPIRIT Slovenija izvedla spletni dogodek

Vsi zainteresirani se lahko pridružite preko Zoom povezave.

V sporočilu za javnost SPIRIT Slovenija najdete več informacij o obveznosti elektronske izmenjave podatkov za operaterje in dobavitelje.