Skoči do osrednje vsebine

Dogodek ob izdaji slovenskega prevoda Dodatka k Skupnemu evropskemu jezikovnemu okviru

do
Ljubljana
Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) je najpomembnejši dokument Sveta Evrope na področju jezikovnega izobraževanja.

Stremi h kakovostnemu, raznojezikovnemu in vključujočemu izobraževanju. Dodatek obstoječi SEJO dopolnjuje med drugim z novimi lestvicami za posredovanje, raznojezično/raznokulturno zmožnost ter zmožnosti rabe znakovnih jezikov. SEJO je namenjen strokovnjakom s področja učenja, poučevanja in ocenjevanja jezikov, zato na dogodek vabimo učitelje jezikov, strokovnjake za snovanje učnih načrtov in preizkusov znanj jezikov ter strokovnjake s področja slovenskega znakovnega jezika. Na dogodku bodo predavali strokovnjaki, ki so prispevali k izidu Dodatka k SEJU v slovenskem jeziku, ter strokovnjaki Sveta Evrope in Evropskega centra za moderne jezike.

Izobraževalni dogodek ob izidu Dodatka k SEJU bo v petek 30. junija 2023 s pričetkom ob 10.00

na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Masarykova 16, Ljubljana, v Veliki dvorani.

Udeležba je brezplačna. Udeleženci na dogodku prejmejo brezplačen izvod publikacije, ki je izšla v založbi Zavoda RS za šolstvo. Izdajo Dodatka k SEJU je finančno podprlo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Zainetresirani se lahko prijavijo na naslov liljana.kac@zrss.si.