Skoči do osrednje vsebine

Delavnica za deležnike v zvezi s predlogom uredbe o kritičnih surovinah

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, Ljubljana, sejna soba v II. nadstropju
Na delavnico vabimo vse relevantne deležnike, ki smo jih identificirali v povezavi s predlogom uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami.

Namen delavnice je predebatirati glavna odprta vprašanja, ki jih predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za zagotavljanje zanesljive in trajnostne oskrbe s kritičnimi surovinami obravnava. Osredotočili se bomo na teme, kot so podeljevanje okoljskih in gradbenih dovoljenj za pridobivanje, procesiranje in recikliranje kritičnih surovin, priprava nacionalnega raziskovalnega programa, ukrepi za spodbujanje krožnosti in recikliranja, EU seznam kritičnih in strateških surovin, enotna kontaktna točka za koordinacijo med Komisijo in pristojnimi organi držav članic ter ostala relevantna vprašanja.

V uvodnem delu srečanja bomo pregledali dosedanje obravnave predloga uredbe o kritičnih surovinah, čemur bo sledila podrobna razpravo po glavnih sklopih odprtih vprašanj, kjer se bomo dotaknili seznama kritičnih in strateških surovin, predstavili strateške projekte in enotno kontaktno točko, govorili bomo o dovoljenjih, nacionalnem raziskovalnem programu ter ukrepih za krožnost in drugih temah. Zaključili bomo dogovorom o nadaljnjem sodelovanju med deležniki.

S tem želimo zagotoviti, da bo nadaljnje obravnavanje predloga uredbe odražalo stališča in upoštevalo potrebe ter specifičnosti vseh deležnikov na tem področju.