Skoči do osrednje vsebine

13. seja Sveta za živinorejo

do
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana
Ministrica Irena Šinko se bo udeležila 13. seje Sveta za živinorejo.

Na seji bodo med drugim nadaljevali razpravo o izhodiščih za pripravo scenarijev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu za pripravo celovitega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter obravnavali rejske programe za različne pasme konj.

Zaprto za javnost. Medijem bo po dogodku posredovano sporočilo za javnost.