Skoči do osrednje vsebine

Posvet Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi

Kulturni dom Joža Ažmana, Bohinjska Bistrica
Osnovni namen posveta z naslovom »Izzivi trajnostnega razvoja zavarovanih območij narave, kako jih nasloviti v praksi?«, je v dialogu ključnih deležnikov, ki lahko vplivajo na smeri razvoja dejavnosti v tako občutljivem prostoru, kot so zavarovana območja narave, odgovoriti na vprašanja, kako procese trajnostnega upravljanja teh območij udejanjati v praksi.

Želimo, da se izmenjajo izkušnje in stališča o tem, kako deležniki iz ključnih sektorjev tega prostora vidijo nove poti in smeri razvoja. Posvet je namenjen vsem, ki se ukvarjajo z razvojnimi izzivi zavarovanih in občutljivih območij narave, krepitvijo povezovanja lokalne pridelave hrane, obrtnih in storitvenih dejavnosti, tesnejšega povezovanja turizma z lokalnim okoljem in vidijo razvojne politike v naslednjem programskem obdobju kot priložnost za naslovitev izzivov njihovega okolja. Posveta, ki ga Ministrstvo za naravne vire in prostor, Javni zavod Triglavski narodni park in Turizem Bohinj organizirajo  v sklopu slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji in  v okviru 17. Mednarodnega festivala alpskega cvetja, se bo udeležil tudi minister Uroš Brežan. Posvet bo 2. junija, 2023 s pričetkom ob 9. uri v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici in nima kotizacije.  Rok za prijave je 15. maj 2023. Na spletni strani Turizem Bohinj je dostopno več informacij.