Skoči do osrednje vsebine

Kulturni bazar 2023

do
Cankarjev dom, Ljubljana
Kulturni bazar je največji nacionalni medresorski projekt na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Tudi jubilejni 15. Kulturni bazar prinaša bogat program strokovnega usposabljanja.

Osrednja tema Kulturnega bazarja 2023 je Ustvarjalnost za trajnostni razvoj. 

Strokovno usposabljanje je namenjeno:

 • strokovnim delavkam in delavcem iz vzgoje in izobraževanja:
 • vrtcev, osnovnih in srednjih šol,
 • osnovnih šol s prilagojenim programom ter zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
  posebnimi potrebami,
 • glasbenih šol, dijaških domov, ljudskih univerz,
 • Zavoda RS za šolstvo, Centra RS za poklicno izobraževanje, Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, CMEPIUS-a,
  Andragoškega centra RS idr.,

 • strokovnim delavkam in delavcem ter študentkam in študentom različnih fakultet in akademij;
 • strokovnim delavkam in delavcem iz kulture ter kulturnim ustvarjalkam in ustvarjalcem;
 • strokovnim delavkam in delavcem širše strokovne javnosti, ki lahko pri svojem delu vključujete kulturnovzgojne
  vsebine;
 • načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem na pristojnih ministrstvih in državnih
  ustanovah, ki v različnih resorjih skrbite za programe in projekte za otroke in mladino;
 • načrtovalkam in načrtovalcem politik ter strokovnim delavkam in delavcem v občinah in lokalnih skupnostih, ki
  skrbite za kulturo in izobraževanje oz. družbene dejavnosti;
 • staršem in drugim družinskim članicam in članom ter vsem, ki želite otrokom in mladim približati kakovostne
  kulturne vsebine, jim zagotoviti ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa skrbite za kakovostno družinsko
  kulturno pismenost;
 • vsem, ki vas zanimata kultura in kulturno-umetnostna vzgoja.

Udeležbo na strokovnem usposabljanju Kulturni bazar 2023 si zagotovite z e-prijavoPrijave zbirajo do 24. marca 2023