Skoči do osrednje vsebine

12. seja Sveta za živinorejo

do
MKGP, Dunajska 22, Ljubljana
Ministrica Irena Šinko se bo udeležila 12. seje Sveta za živinorejo.

Na seji bodo med drugim obravnavali poročilo Varuha odnosov v verigi preskrbe hrane, izhodišča za pripravo scenarijev zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v kmetijstvu za pripravo posodobitve Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter Strategijo trajnostne živinoreje.

Zaprto za javnost. Medijem bomo po dogodku posredovali sporočilo za javnost.