Skoči do osrednje vsebine

Pospešimo spremembe - Svetovni dan voda

Obrežje Krke, na levo brežino dolvodno od mostu obvoznice v neposredni bližini otoka (https://goo.gl/maps/dkUStrspDZnGo3tb8)
Državni sekretar na Ministrstvu za naravne vire in prostor mag. Matej Skočir se bo udeležil dogodka ob Svetovnem dnevu voda.

Direkcija Republike Slovenije za vode, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in VGP Novo mesto bodo na delu obrežnega pasu reke Krke bodo ponovno vzpostavili obrežno zarast, kar bo prineslo pozitivne spremembe tako v izboljšanjem stanju reke, kakor tudi izboljšanju biotske raznovrstnosti na tem območju. Letošnji Svetovni dan voda namreč poteka pod geslom »Pospešimo spremembe« in naslavlja vlogo, ki jo ima pri prinašanju sprememb tako skupnost, kakor tudi vsak posameznik.