Skoči do osrednje vsebine

Javna obravnava Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027

do
Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana (velika dvorana, 4. nadstropje).
Ministrstvo za naravne vire in prostor organizira javno obravnavo Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027, Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022–2027, Programa ukrepov upravljanja voda in njihovega Okoljskega poročila skupaj z Dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja.

Program:

13:00 – 13:20 Predstavitev Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027, Načrta upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022–2027 in Programa ukrepov upravljanja voda (MNVP).

13:20 - 13:50 Predstavitev Okoljskega poročila in Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja za Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2022–2027, Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2022–2027 in Program ukrepov upravljanja voda  (ZaVita d.o.o.).

13:50 - 14:40 Javna razprava - vprašanja in odgovori


Objavljeni dokumenti.