Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo

do
Svet EU, Bruselj, Belgija
Ministrica Irena Šinko se bo udeležila zasedanja Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, na katerem bodo ministri EU obravnavali kmetijske in ribiške točke.

V okviru ribiških točk bo Komisija predstavila nedavno objavljeni sveženj ukrepov za izboljšanje trajnosti in odpornosti sektorja ribištva in ribogojstva v EU. V skladu z Evropskim zelenim dogovorom bosta sektor ribištva in ribogojstva predmet prehoda na sektor brez ničelnih emisij do leta 2050, za kar so predvideni ukrepi za spodbujanje uporabe čistejših virov energije in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv ter zmanjšanje vpliva sektorja na morske ekosisteme.

Ministri bodo tudi tokrat razpravljali o razmerah na kmetijskih trgih. Poleg seznanitve s poročilom Komisije o gibanju cen kmetijskih vložkov, odkupnih cenah po posameznih sektorjih ter napovedi za letošnjo letino, bo ponovno v ospredju vprašanje potrebe po tržnih ukrepih na ravni EU. Komisija bo poročala tudi o trenutnem stanju vprašanj v zvezi z mednarodno trgovino s kmetijskimi proizvodi.

Pod točko Razno bo predsedstvo podalo informacijo o stanju oziroma napredku obravnave pri predlogu uredbe o obnovi narave z vidika ciljev, ki se navezujejo na kmetijski in gozdarski sektor, Komisija bo podala informacijo o poročilu Evropske skupine za razmislek o sektorju prašičjega mesa, predstavljeno pa bo tudi Sporočilo o reviziji pobude EU za opraševalce – Nov dogovor za opraševalce.

Na spletni strani Sveta EU je dostopnih več informacij o vsebinah zasedanja.

Medijem bomo po dogodku posredovali sporočilo za javnost.