Skoči do osrednje vsebine

Dnevi lovstva in dnevi ribištva ter ApiSlovenija – Dneva čebelarstva v Celju

do
Celjski sejem – razstavni prostor MKGP je v dvorani C
Na celjskem sejmu bodo potekali Dnevi lovstva in dnevi ribištva ter ApiSlovenija – Dneva čebelarstva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) se bo predstavljalo na sejmu Dnevi lovstva in dnevi ribištva. V sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije bo na razstavnem prostoru predstavljen trajnostni, sonaravni in mnogonamenski način gospodarjenja z gozdom ter trajnostno upravljanje z divjadjo, zlasti preko skupnih načrtov gozdnogospodarskih območij in dolgoročnih lovsko upravljavskih območij ter usklajevanjem gozdarskih in lovskih ciljev. Predstavljena bodo tudi lovišča s posebnim namenom. Bodoči diplomanti Višje strokovne šole Postojna pa bodo na razstavnem prostoru predstavljali poklica gozdar in lovec.