Skoči do osrednje vsebine

Strokovni posvet o zbirki kipov s posestva Brdo pri Kranju

do
Ministrstvo za kulturo (velika sejna dvorana v pritličju)
Ministrstvo za kulturo pripravlja Strokovni posvet o zbirki kipov s posestva Brdo pri Kranju. Zbirka kipov je kot sestavni del parkovne ureditve posestva gradu Brdo pomembna kulturna dediščina države. Trenutno je del zbirke na ogled v odprtih depojih državnih muzejev v kompleksu Parka vojaške zgodovine v Pivki.
Kip Žanjice, park Brdo pri Kranju

Kip Žanjice, park Brdo pri Kranju | Avtor: Ministrstvo za kulturo

Prenos dela zbirke kipov iz parka Brdo v Pivko je bil izveden brez jasne strokovne utemeljitve in mimo veljavnih zakonskih postopkov. Zbudil je veliko zanimanje strokovne in širše javnosti, ki je zahtevala podrobnejša pojasnila in javno razpravo.

Namen posveta je spodbuditi strokovno in odprto razpravo o umetniških delih uveljavljenih avtorjev iz obdobja po drugi svetovni vojni, ki pričajo o zgodovini posestva, njegovem prostorskem razvoju od baročnega obdobja dalje ter njegovi sodobni rabi.

Razpravo bo uvedla serija predstavitev predstavnikov institucij in strokovnjakov. Obravnavali bodo strokovna vprašanja, povezana z zgodovinskim kontekstom nastanka del, vključno z njihovo umestitvijo v tedanje protokolarne objekte. Poudarili bodo različne premisleke, povezane z družbeno recepcijo in razumevanjem dediščine iz obdobja slovenske novejše zgodovine.

Predavatelji na posvetu:

  • Matevž Remškar (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Kranj),
  • Gojko Zupan (Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino),
  • Martina Kikelj (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center),
  • Ana Kučan (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani),
  • Miloš Kosec (Muzej za arhitekturo in oblikovanje).

Vljudno vabljeni.