Skoči do osrednje vsebine

Dodatno usposabljanje – Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki

do
Spletni dogodek v aplikaciji Zoom
Arhiv 28. februarja 2023 prireja dodatno usposabljanje, ki je namenjeno problematiki varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki. Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom.

Namen dodatnega usposabljanja

Dodatno usposabljanje z naslovom Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki je namenjeno dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za uslužbence ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki delajo z dokumentarnim gradivom s področij gospodarstva, šolstva in izobraževanja, sociale, zdravstva, društev in združenj, kulture in pravosodja. Namenjeno je tistim uslužbencem, ki že imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na podlagi določb Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom

Program dodatnega usposabljanja

Cilji in način usposabljanja

Cilj dodatnega usposabljanja je dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja o varovanju gradiva v digitalni obliki, kot jih določajo Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in podrejeni akti. Posebna pozornost bo namenjena varovanju dokumentarnega in arhivskega v digitalni obliki, izzivom, ki jih za varstvo gradiva prinaša digitalizacija poslovanja, prepoznavanju različnih vrst gradiva, za katere so značilne specifične zahteve glede varovanja in tveganjem.

Ob tem bomo izpostavili tudi naloge in odgovornosti ustvarjalcev dokumentarnega in arhivskega gradiva ter ponudnikov storitev, pomen upravljanja sprememb, kot ene ključnih aktivnosti za učinkovito hrambo digitalnega gradiva in dodatnim strokovno-tehničnim navodilom, kot aktu, s katerim pristojni arhiv določi ukrepe za varovanje arhivskega gradiva do izročitve v pristojni arhiv.

Udeleženci dodatnega usposabljanja lahko v prijavnici na dogodek tudi sami predlagajo teme oziroma aktivnosti, za katere bi želeli, da bi jih v okviru usposabljanja dodatno obravnavali.

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega izobraževanja z uporabo aplikacije Zoom. Vsebine usposabljanja bodo udeležencem predstavljene v obliki predstavitev. 

Od udeležencev pričakujemo aktivno sodelovanje, zato je obvezna uporaba mikrofonov in kamere (na usposabljanju je mogoče sodelovati tudi z uporabo pametnega telefona).

Stroški dodatnega usposabljanja

Stroški dodatnega usposabljanja znašajo 60 evrov (oproščeno DDV) in se poravnajo na podlagi računa, ki ga izstavimo po opravljeni storitvi.

Potrdilo o udeležbi

Udeležencem bo arhiv po zaključku dodatnega usposabljanja na podlagi določb 10. člena Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom izdal potrdilo o udeležbi na strokovnem izobraževanju oziroma o dopolnjevanju in obnavljanju strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom.

Za dodatne informacije o dodatnem usposabljanju se obrnite na: