Skoči do osrednje vsebine

Spletni seminar na temo Pravilnika o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih

Javna agencija za civilno letalstvo organizira 1. decembra 2022, ob sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo ter Kontrole zračnega prometa Slovenije, d.o.o., spletni seminar o izvajanju Pravilnika o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih (Uradni list RS, št. 47/22).

Zaključuje se prva sezona uporabe pravilnika in z uporabniki zračnega prostora se bo izvedla delavnica o pridobljenih izkušnjah, predvsem glede načina oddajanja vlog za prireditve oziroma tekmovanja, postopku odobritve začasno rezerviranega območja (angleško Temporary Reserved Area - TRA) in vlogi Odbora za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije, postopku izdaje sporočila NOTAM in operativnih postopkih Kontrole zračnega prometa Slovenije v zvezi z izvedbo letalske prireditve oziroma tekmovanja. Spletni seminar agencije bo hkrati tudi priložnost za posvetovanje Odbora za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije z uporabniki zračnega prostora.

Na spletni strani Javne agencije za civilno letalstvo najdete več informacij in vabilo na spletni seminar o izvajanju Pravilnika o letalskih prireditvah in letalskih tekmovanjih.