Skoči do osrednje vsebine

Letni posvet mladinskega sektorja 2022

Pionirski dom v Ljubljani
Letošnji nacionalni posvet mladinskega sektorja bo potekal v torek, 22. novembra 2022, od 9.00 do 17.30 v Pionirskem domu v Ljubljani.

Posvet letos ob podpori Urada RS za mladino organizira Mreža KROJ

Vsebinski cilji posveta

Želimo, da posvet postane posvet akterjev mladinskega dela, ki se ob v naprej pripravljenih izhodiščih posvetujejo o tem, kako vidijo sektor in svoje delo v prihodnjih letih.

Poleg mreženja so tako cilji letošnjega posveta doseči dogovore na naslednjih področjih:

  • Zagovorništvo: Kaj želimo kot sektor narediti do leta 2025?
  • Vsebina: Kaj si želimo v naslednjih letih na tem področju (Nacionalna poklicna kvalifikacija, mladinski delavec, izobraževanje za mladinske delavce)?
  • Organizacije v mladinskem delu: Kako nasloviti težave, kot so zaposlovanje, fluktuacija kadrov, dolgoročno načrtovanje?

Posvet nas vseh!

Ker želimo odpreti prostor za čim več pobud vseh, ki prihajajo iz sektorja, vas vabimo k sodelovanju in soustvarjanju že pred samim dogodkom. To boste v času do posveta lahko naredili na različne načine:

  • Vse iz sektorja vabimo k izpolnjevanju ankete, katere rezultati bodo temelj našega nadaljnjega dela
  • Za vsa mnenja, ki jih morda ne želite izreči javno, je na voljo tudi anonimna anketa.
  • Z delom bodo v kratkem pričele tri delovne skupine, ki bodo na podlagi obeh anket pripravile module posveta. Te tri skupine so: Skupina za zagovorništvo, Skupina Mladinsko delo 2022-2025 ter skupina Mladinski delavec v spremenjenem okolju delovanja.     
  • Na koncu pa navsezadnje tudi z aktivnim sodelovanjem na posvetu.

Na posvet se lahko prijavite tukaj.

Več informacij o posvetu na mlad.si.