Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni simpozij Svetovna dediščina 20. stoletja

do
Mestni muzej Ljubljana
Mednarodni simpozij Svetovna dediščina 20. stoletja: izzivi in izkušnje pri upravljanju in presoji vplivov posegov na arhitekturno dediščino organizira Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z dediščinskimi organizacijami (Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Zavod za varstvo kulturne dediščine, Muzej in galerije mesta Ljubljana). Število obiskovalcev na dogodku v živo je omejeno, zato so obvezne prijave do 14. oktobra, omogočen bo tudi videoprenos v živo.
Pasica za simpozij, v središču katere je fotografija Nacionalne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani z sosednjimi stavbami ter z naslovom, datumom in krajem izvedbe simpozija

Mednarodni simpozij Svetovna dediščina 20. stoletja

V letu 2022 mineva 150 let od rojstva arhitekta Jožeta Plečnika (Ljubljana, 23. januar 1872 – Ljubljana, 7. januar 1957) in 50 let od sprejema Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine.

Mednarodni simpozij o arhitekturni dediščini 20. stoletja, ki je vpisana na seznam svetovne dediščine, bo posvečen izzivom in izkušnjam pri upravljanju in presoji vplivov posegov na dediščino v kontekstu Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Svoje izkušnje nam bodo predstavili strokovnjaki Centra za svetovno dediščino (angleško World Heritage Centre) in Unescovih posvetovalnih teles Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja (angleško International Council on Monuments and Sites – ICOMOS) in Mednarodni center za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin (angleško International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property – ICCROM) ter strokovnjaki iz evropskih držav, specialisti za arhitekturo in dediščino 20. stoletja.

Simpozij bo tematsko razdeljen v dva sklopa. V prvem delu bodo predavatelji predstavili arhitekturno dediščino 20. stoletja s seznama svetovne dediščine, stanje ohranjenosti in izzive pri njenem varovanju ter mehanizme na podlagi konvencije o svetovni dediščini, vključno z vrednotenjem novih predlogov in razmislekom o novih spomeniških območjih 20. stoletja. Izhodišča in metodologija za pripravo presoj vplivov na dediščino v kontekstu svetovne dediščine temeljijo na nedavno izdanem priročniku, ki so ga skupaj pripravili ICCROM, ICOMOS in IUCN ter bo predstavljen na dogodku. V drugem delu simpozija bo sledila izmenjava praks in izkušenj pri uveljavljanju presoj na primerih iz Italije, Nizozemske, Švice in drugih držav. Strokovnjaki bodo spregovorili o uporabi mehanizma presoje pri strateškem razmisleku o prostorskem razvoju, usmerjanju sodobnih posegov v spomeniška območja ali njihovo neposredno okolico in pri odločanju o arhitekturnih projektih.

Predavatelji:

Alessandro Balsamo, vodja enote za nominacije, Center za svetovno dediščino UNESCO
Gwenaëlle Bourdin, vodja enote za ocenjevanje, Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja ICOMOS
Eugene Jo, vodja programske enote, Mednarodni center za študij varstva in restavriranja kulturnih dobrin ICCROM
Nicholas Clarke, arhitekt in predavatelj, Fakulteta za arhitekturo in grajeno okolje, Tehnološka univerza Delft, Nizozemska in Mednarodni svet za spomenike in spomeniška območja ICOMOS
Patrick Patiwael, raziskovalec, Fakulteta za prostorske znanosti, Univerza v Groningenu, Nizozemska
Adele Cesi, nacionalna stična točka za svetovno dediščino, Ministrstvo za kulturo in turizem Republike Italije
Oliver Martin, vodja enote Baukultur, Švicarski zvezni urad za kulturo

Dogodek je namenjen strokovni javnosti in slovenskim deležnikom s področja varstva dediščine, arhitekture, prostorskega načrtovanja in razvoja.

Število obiskovalcev na dogodku v živo je omejeno, zato so obvezne prijave do 14. oktobra 2022 na prijava@mgml.si. Omogočen bo tudi videoprenos v živo na kanalih Youtube in Facebook Muzeja in galerij mesta Ljubljana. 

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.