Skoči do osrednje vsebine

21. seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v sredo, 19. oktobra 2022, ob 10. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 25, sestala na 21. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).

Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog Zakona o zaščiti prijaviteljev, s katerim se celovito ureja področje varstva prijaviteljev kršitev predpisov. Gre za krovni pristop, ki spoštuje vzpostavljene sisteme in nadzorne mehanizme na različnih področjih, ki jih nadgradi in dopolni, da zagotovi enako pravno varstvo prijaviteljev kršiteljev, tako nacionalnih pravil kot prava EU. Predlog zakona določa vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti in javno razkritje kršitev. Poleg tega prepoveduje povračilne ukrepe ter določa zaščitne in podporne ukrepe za prijavitelje. Z zakonom se v slovenski pravni red prenaša Direktiva EU 2019/1937 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije.