Skoči do osrednje vsebine

20. seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 10. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 25, sestala na 20. redni seji.

Fototermin ob začetku seje.

Lokacija: sejna dvorana Vlade RS, Gregorčičeva 25
POMEMBNO: Zbor fotografov in snemalcev najkasneje ob 9.40

Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog Uredbe o energetski revščini, s katero bodo uradno definirani različni vidiki energetske revščine. To bo pripomoglo k boljšemu načrtovanju in izvajanju energetske in socialne politike na področju oskrbe z energijo, kar je v časih energetske draginje izjemnega pomena.

Na dnevnem redu je tudi predlog Zakona o oprostitvi plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje namakalnega razvoda Vogršček za leto 2022, katerega cilj je oprostitev plačila nadomestila za vzdrževanje in delovanje navedenega razvoda za lastnike oziroma zakupnike kmetijskih zemljišč. V letošnjem letu jim je bilo namreč zelo oteženo oziroma onemogočeno namakanje zaradi neugodnih vremenskih razmer. Vlada bo v ta namen zagotovila do 90.000 evrov proračunskih sredstev.