Skoči do osrednje vsebine

Sestal se bo Svet za sistem plač v javnem sektorju

Gregorčičeva 27, Ljubljana (velika sejna soba)
Na konstitutivni seji se bo sestal Svet za sistem plač v javnem sektorju kot organ, pristojen za podajo mnenja glede najpomembnejših vprašanj sprememb plačnega sistema v javnem sektorju.

V skladu s predlogom dnevnega reda se bo na današnji seji Svet konstituiral in izvolil vodstvo. Najpomembnejša točka dnevnega reda pa je obravnava in sprejem mnenja glede Predloga spremembe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v delu, ki se nanaša na zvišanje števila plačnih razredov na plačni lestvici (iz 65 na 66 plačnih razredov).