Skoči do osrednje vsebine

18. redna seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v sredo, 28. septembra 2022, ob 10. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 25, sestala na 18. redni seji.

Vlada bo na seji med drugim predvidoma obravnavala predlog sprememb proračuna za leto 2023 in predlog proračuna za leto 2024 s spremljajočimi proračunskimi dokumenti. Z njimi se odzivamo na aktualne razmere in blažimo posledice draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, hkrati pa ohranjamo razvojno naravnanost z relativno visoko ravnijo investicij. Glavni poudarek dajemo zdravstvu, zelenim politikam in trajnostnemu razvoju.

Vlada bo obravnavala Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za Slovenijo. Gre za ključni strateški dokument kmetijske politike, s katerim bo Slovenija v naslednjem programskem obdobju zagotovila dolgoročno prehransko varnost, zeleni preboj in trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva, živilske industrije in podeželja.

Na dnevnem redu je tudi besedilo predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo. S predlogom zakona se vzpostavlja pravna podlaga za nadaljnje (desetletno) začasno zagotavljanje namenskih sredstev za investicije v prometno infrastrukturo in vzdrževanje prometne infrastrukture.