Skoči do osrednje vsebine

Vabimo na prikaz ukrepov v projektu zaDravo

do

Reka Drava, med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot posebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot posebne naravne vrednote.Reka Drava, med Mariborom in mejo pri Središču ob Dravi ter njeni pritoki, ima izražene posebne naravovarstvene in okoljske lastnosti, povezane s pestrostjo rečnih in obrečnih habitatov številnih ogroženih, zavarovanih in mednarodno varovanih živalskih in rastlinskih vrst. Drava in območja ob Dravi niso določena le kot posebna varstvena območja Natura 2000, ampak tudi kot posebne naravne vrednote.


Kot partner na projektu je Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) v projektu zadolžena za izvedbo vodarskih aktivnosti. V sklopu projekta se bodo na območju Drave izvedli naslednji vodarski ukrepi: 

 - Spodbujanje hidromorfoloških procesov na območju Zlatoličja (izgradnja pasivnega zavarovanja na desni brežini in izgradnja zatoka na levi brežini s čiščenjem prodišča);

- Čiščenje prodišča v Staršah;

- Rokav Trčova: poglobitev iztočnega dela rokava in izkop lokalnih poglobitev do nivoja talne vode;

- Ureditev 20 vodnih habitatov (mlak dvoživk);

- Obnovitev mrtvice v Muretincih; 

- Obnovitev mrtvice Struga v Občini Duplek in Ptuj;

- Vzpostavitev prehodnosti med Dravo in pritoki: Miklavški potok in potok Bela; 

- Izboljšanje pretočnosti Šturmovega rokava;

- Revitalizacija grajenih struktur Trčova.


Ukrepe, ki se že izvajajo, bomo v torek, 20. 9. 2022 predstavili v živo, na lokaciji ukrepa. Podrobnejše informacije pa se nahajojo v vabilu.