Skoči do osrednje vsebine

Spletni seminar o razlikah med spoloma na področju intelektualne lastnine v evropski regiji

do
virtualno
Spletni seminar o razlikah med spoloma na področju intelektualne lastnine z namenom ozaveščanja, kvantitativne in kvalitativne ocene ter razprave o politikah in drugih ukrepih, ki so pomembni za odpravo teh razlik.

Seminar organizira Mednarodni urad Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (World Intellectual Property Organization - WIPO).

Sestavljen bo iz dveh panelov: na prvem panelu 31. maja bodo sodelovali oblikovalci politike intelektualne lastnine v evropski regiji, ki bodo delili svoje najboljše prakse pri odpravljanju vrzeli med spoloma na področju intelektualne lastnine. Naslednji dan bo sledil drugi panel s strokovno razpravo med ekonomisti iz različnih uradov za intelektualno lastnino ter zasebnega sektorja, univerz in raziskovalnih ustanov, ki so preučevali presečišče intelektualne lastnine in vrzeli med spoloma. 

Udeležba na seminarju je brezplačna, potrebna je predhodna registracija. Program in dodatne informacije so na voljo na spletni strani WIPO (v angleškem jeziku).