Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev Pravilnika s primeri izdelave ocene požarne ogroženosti stavbe

do
Velika dvorana PGD Ptuj, Natašina pot 1/A, Ptuj
Posvet bo v okviru Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja 2022.

Posvet je namenjen lastnikom ali uporabnikom stavb, delodajalcem, pooblaščenim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, upravnikom in drugi strokovni javnosti. Udeležba na posvetu se, skladno s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, za pooblaščene osebe za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, šteje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje iz varstva pred požarom.

Program posveta in prijavnica s soglasjem