Skoči do osrednje vsebine

Regijska vaja zaščite in reševanja "Predor Golo rebro 2022"

do
Predor Golo rebro
Z namenom, da se preveri in izboljša pripravljenost za učinkovito in usklajeno delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob veliki nesreči v predoru na avtocesti, bo v nedeljo 22. maja 2022 izvedena vaja zaščite in reševanja regijskega pomena »Predor Golo rebro 2022«.

Vajo organizirajo:

 • Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), Izpostava URSZR Celje in
 • Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), d. d., Avtocestna baza (ACB) Slovenske Konjice.

V vaji sodelujejo javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob nesreči v predoru v Zahodno Štajerski regiji (številka 846-02-1/2005-2, z dne 17. 2. 2005) izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe in sicer:

 • Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Zahodno Štajersko in Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko,
 • DARS, d. d., ACB Slovenske Konjice,
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Celje z Regijskim centrom za obveščanje (ReCO) Celje,
 • Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje,
 • Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje,
 • Splošna bolnišnica Celje, Urgentni center, Nujna medicinska pomoč,
 • Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Nujna medicinska pomoč,
 • Poklicna gasilska enota Celje,
 • Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice,
 • Portalni gasilci Gasilske zveze Slovenske Konjice in Gasilske zveze Šentjur,
 • Vzdrževanje in obnova cest (VOC) Celje, d. o. o.

Predpostavka vaje

Vaja »Golo rebro 2022« se pripravi in izvede na podlagi predpostavke, da je v dopoldanskem času, med delovnim tednom, v predoru Golo rebro, v smeri Slovenskih Konjic, prišlo do nesreče tovornega, več osebnih in kombiniranega vozila. Lokacija nesreče je približno 250 m od vhodnega portala.

Voznik tovornega vozila je zaradi neupoštevanja omejitve hitrosti in razmer pred in v predoru izgubil nadzor nad vozilom, se zaletel v steno predora, zagorel in ustavil.

Takoj za tem je v predoru prišlo do naleta dveh osebnih in enega kombiniranega vozila. Več voznikov v koloni je svoja vozila pravočasno in varno ustavilo. Po prvih podatkih nadzornega centra DARS v Slovenskih Konjicah je videti, da so poleg požara na tovornem vozilu ostala udeležena vozila težje poškodovana, da je iz kombiniranega vozila prišlo do iztekanja goriva ter da je v vozilih večje število poškodovanih oseb. Poškodovana vozila so ustavljena na voznem in prehitevalnem pasu.

Izvedba vaje

Vaja se izvede kot enodnevna, napovedana in kombinirana praktična vaja v nedeljo, 22. 5. 2022, v času med 09.00 in 11.00 uro. Natančen začetek in konec vaje določi vodja vaje.

Namen in cilji vaje so:

 • preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskem in obratnem načrtih zaščite in reševanja ob nesreči v predoru. Načrt se preveri predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči;
 • ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in reševanja in jih odpraviti;
 • preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja;
 • preveriti usklajenost delovanja, policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, in drugih;
 • preizkusiti učinkovitost aktiviranja in primernega vključevanja portalnih gasilcev v izvajanje intervencije oz. reševanja ob nesreči;
 • preveriti sodelovanje med regijskim štabom Civilne zaščite in službami za zaščito, reševanje in pomoč, javnimi reševalnimi službami, Policijo, idr., ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči ob nesreči v predoru na avtocesti (AC);
 • preverjanje postopkov obveščanja in aktiviranja pristojnih organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči v predoru na AC;
 • izvajanje zaščitnih ukrepov v skladu z regijskim in obratnim načrtom zaščite, reševanja ob nesreči v predorih Pletovarje in Golo rebro;
 • preveriti odziv in usposobljenost portalnih gasilcev.

 Več informacij v zvezi vaje "Predor Golo rebro 2022" lahko pridobite na izpostava.ce@urszr.si ali 03 420 92 00.

Opozorilo:

 • Predstavitev in ogled vaje bo za strokovno javnost organiziran v prostorih ACB Slovenske Konjice. Vstop bo mogoč samo ob predhodnem dogovoru z organizatorji vaje.
 • Vabljeni gostje, novinarji in ostali udeleženci v času izvajanja praktičnih aktivnosti vaje upoštevajo navodila organizatorja vaje.