Skoči do osrednje vsebine

Seminar Oblikovanje delovnega mesta, ergonomija in spol

do
Spletni seminar
S seminarjem želimo opozoriti, da se na delovnih mestih premalo pozornosti namenja razlikam med spoloma.

Delodajalke in delodajalci morajo prilagajati delo posameznicam in posameznikom z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov,  izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela).

Seminar je namenjen zlasti delodajalkam/delodajalcem, strokovnim delavkam/delavcem za varnost pri delu, izvajalkam/izvajalcem medicine dela in kadrovskim delavkam/delavcem, pa tudi delavkam/delavcem in delavskim zaupnicam/zaupnikom za varnost in zdravje pri delu ter vsem, ki jih zanimajo kostno-mišična obolenja, povezana z delom, ergonomija na delovnem mestu in raznolikost delovne sile.

Program seminarja

Kotizacije ni. Do torka, 17. maja 2022, zbiramo vaše prijave  prijave

Seminar organizira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod okriljem Zdravo delovno okolje 2020-2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta.