Skoči do osrednje vsebine

Informativni dan Evropske komisije glede možnosti financiranja projektov v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite na podlagi večletnega delovnega programa za obdobje 2021–2024

do
Povezava do spletnega dogodka je objavljena na strani Evropske Komisije.
Informativni dan bo potekal v sredo, 30. 3. 2022, med 13.15 in 16.30 uro prek avdio-video konference.

Generalni direktorat za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči Evropske komisije bo v okviru informativnega dne seznanil vse zainteresirane deležnike na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z različnimi možnostmi financiranja s sredstvi mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite v prihodnjem obdobju. Predstavil bo smernice o pripravi vloge za kandidiranje za sredstva, ki bodo na voljo v obdobju 2021 - 2024 na področju preventive in pripravljenosti na naravne in druge nesreče.

Različne možnosti financiranja s sredstvi mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite za obdobje 2021– 2024 bodo objavljene na spletni strani, Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči, "Calls and Proposals" in spletni strani "Procurement". Obe spletni strani sta na voljo le v angleškem ali francoskem jeziku.