Skoči do osrednje vsebine

Neformalno srečanje kmetijskih ministrov EU

do
Strassbourg, Francija
Minister dr. Jože Podgoršek se bo udeležil neformalnega srečanja kmetijskih ministrov EU.

Srečanje bo namenjeno podrobnejši razpravi o nizkoogljičnem kmetijstvu. Razprava bo prispevala k izmenjavi mnenj in že vzpostavljenim dobrim praksam na področju nizkoogljičnega kmetijstva v državah članicah. Pripomogla bo tudi k rešitvam za vzpostavitev enotnega sistema za certificiranje odvzemov, spremljanje in vrednotenje ponorov CO2 in s tem novega poslovnega modela. Ta bi na podlagi doseženih neto ponorov CO2 v tleh omogočil dodatni prihodek upravljalcem zemljišč, kmetom in gozdarskim gospodarstvom. Ministri se bodo seznanili tudi z delom Nacionalnega raziskovalnega inštituta za kmetijstvo, prehrano in okolje (INRAe), ter z nekaterimi dobrih praks s področja kmetijstva.

Podrobnejše informacije na spletni strani Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo.

Medijem bomo po dogodku posredovali sporočilo za javnost.