Skoči do osrednje vsebine

111. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 27. januarja 2022, ob 11. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 27, sestala na 111. redni seji.

Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog Zakona o upravljanju javnega potniškega prometa. Namen predloga zakona je vzpostavitev primernega pravnega okvira za zagotovitev učinkovitega upravljanja javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji in s tem za povečanje števila potnikov, ki uporabljajo javni prevoz. Glavni cilj predloga zakona je tako ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu.

Člani vlade bodo obravnavali tudi tri točke s področja visokega šolstva: vsebino razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023, besedilo predloga Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih ter predlog novele Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Predlog Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih dodatno ureja način tvorjenja umetniških naslovov po doktorskih študijskih programih tretje stopnje, uporabo študijskih področij v skladu s klasifikacijo Klasius-P-16, poimenovanje slovenskih strokovnih in znanstvenih naslovov v angleškem jeziku in uporabo znanstvenega naslova pridobljenega po študijskih programih tretje stopnje na mednarodni izobraževalni instituciji, katere soustanoviteljica ali polnopravna članica je Republika Slovenija. Vsebina predloga novele Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja pa se nanaša na dopolnitev in posodobitev sedanjega postopka vrednotenja izobraževanja, ki je potrebna na podlagi desetletnega izvajanja zakona, na uporabo tujega naslova v Republiki Sloveniji in na oprostitev plačila stroškov postopka vrednotenja izobraževanja.