Skoči do osrednje vsebine

110. redna seja Vlade RS

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 20. januarja 2022, ob 11. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 27, sestala na 110. redni seji.

Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu. Predlagane spremembe zakona dajejo pravno podlago za izvajanje strateškega načrta nove skupne kmetijske politike za novo programsko obdobje 2023-2027 ter za uskladitve z zakonodajo EU.

Člani vlade bodo obravnavali tudi predlog zakona o dopolnitvi Zakona o nadzoru državne meje. Predlog zakona določa ustrezne pravne podlage za delno povrnitev stroškov občinam ob državni meji, nastalih zaradi povečanega nadzora državne meje ali izrednih dogodkov.