Skoči do osrednje vsebine

Dan mreže znanja Unije na področju civilne zaščite

do
Spletni dogodek
Dogodek organizira Evropska komisija, na katerem bo aktivno sodelovala tudi Slovenija kot predsedujoča Svetu Evropske unije. Zagon mreže znanja sicer predstavlja enega izmed dosežkov slovenskega predsedstva s področja civilne zaščite.

Namen mreže znanja je povezati strokovnjake in organizacije s področja civilne zaščite in obvladovanja nesreč ter omogočiti njihovo medsebojno sodelovanje in učenje s ciljem krepitve sposobnosti EU za soočanje z naravnimi in drugimi nesrečami v vseh fazah (preventivi, pripravljenosti in odzivu). Aktivnosti mreže znanja, ki so uvrščene v dva stebra (steber znanosti in steber zmogljivosti), obsegajo nekatere že uveljavljene aktivnosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite, kot so npr. program usposabljanj in vaj, izmenjava strokovnjakov, program pridobljenih izkušenj.

Cilj dneva mreže znanja je predstaviti mrežo znanja in njeno vizijo, poslanstvo in dejavnosti ter njen oprijemljiv doprinos k učinkovitejšemu obvladovanju nesreč v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite. Namenjen je političnim odločevalcem, oblikovalcem politik, praktikom, operativcem, prostovoljcem, raziskovalcem, znanstvenikom, strokovnjakom ter ostalim članom skupnosti civilne zaščite.

Dnevni red

  • Potek dogodka

    Objavljen je v angleškem jeziku, saj bo dogodek potekal v angleškem jeziku.
    Dokumentacije

Registracija in dodatne informacije