Skoči do osrednje vsebine

Letno srečanje imenovanih oseb 2021

do
Na daljavo, preko video konference
Na letnem srečanju imenovanih oseb za izvajanje overitev meril bo letos na malo drugačen način kot smo bili navajeni v preteklosti predstavljeno delo urada, delo imenovanih oseb in meroslovni dosežki zadnjih let.

30. novembra 2021 bo med 9.00 in 11.30 uro urad organiziral letno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril. Srečanje bo izvedeno preko video konference. Na malo drugačen način kot smo bili navajeni v preteklosti bo predstavljeno delo urada, delo imenovanih oseb in meroslovni dosežki zadnjih let.

Dnevni red:

1. Pozdrav direktorja Urada RS za meroslovje (dr. Samo Kopač)
2. Pregled rezultatov nadzorov nad delom imenovanih oseb v obdobju 2019 - 2021 (mag. Gašper Vindišar)
3. Kako smo skrbeli za ustrezno usposobljenost izvajalcev overitev (ga. Simona Selič)
4. Medlaboratorijska primerjava na področju vodomerov (dr. Matjaž Gaber)
5. Predstavitev sprememb Navodila o izvajanju nalog imenovanih oseb (ga. Mojca Božiček)
6. Spremembe Pravilnika o merilnih instrumentih (mag. Matej Grum)
7. Spremembe Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti (mag. Grega Kovačič)
8. Ugotovitve meroslovnega nadzora v zadnjih letih (ga. Dušanka Škrbič)
9. Razno

Pri določitvi za izvedbo na »daljavo« smo sledili potrebi, da zaščitimo zdravje vseh nas.