Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodb za sofinanciranje projektov nevladnih in prostovoljskih organizacij na področju digitalne preobrazbe

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (velika dvorana, pritličje, Masarykova cesta 16, Ljubljana)
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik bo podpisal pogodbe z nevladnimi organizacijami, ki so na Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 pridobile sredstva za sofinanciranje svojih projektov.

Na uradnem delu dogodka, ki bo odprt za medije, bo zaradi trenutno veljavnih ukrepov minister podpisal pogodbe s petimi od 47 izbranih organizacij, ki so na svojih področjih dosegle najvišje število točk. To so: Slovenska karitas, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020 in Košarkarska zveza Slovenije.

Podpisu pogodbe bo sledila izjava ministra za javno upravo in predstavnikov vseh petih nevladnih organizacij.

Podpis bo v petek, 26. novembra 2021, ob 12. uri, v dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (pritličje, Masarykova cesta 16, Ljubljana).

Predstavnike medijev vljudno prosimo, da pridejo nekoliko pred predvideno uro začetka dogodka zaradi preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ob vstopu v poslopje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, hkrati pa prosimo za upoštevanje vseh preventivnih ukrepov v prostorih ministrstva.

Ozadje javnega razpisa

Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 je namenjen spodbujanju razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev ter višje ravni usposobljenosti njihovih zaposlenih in uporabnikov na področju informacijske družbe.

Razdeljen je bil na dva ločena sklopa: 

SKLOP A: razvoj novih ali nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij na naslednjih področjih: sociala, zdravje, okolje, prostor, ohranjanje narave, kultura, šport, rekreacija, izobraževanje, raziskovanje, znanost, človekove pravice, informacijska družba, digitalizacija, dolgoživa družba, prostovoljstvo.

SKLOP B: optimizacija procesov v nevladnih organizacijah in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje nevladnih organizacij vključno z usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo ter usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za digitalne kompetence.

Javni razpis je bil objavljen 28. maja 2021, prijave pa so bile možne do 30. julija 2021.

Sofinancirani projekti bodo med drugim omogočili vpeljavo digitalnih rešitev za terensko delo in učinkovitejše zagotavljanje pomoči uporabnikom (na primer nudenje psihosocialne pomoči z uporabo spletnih storitev) ter izvedbo usposabljanj za pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih znanj (na primer starejši, osebe iz socialno šibkejših okolij), kar je zlasti v luči zaostrenih epidemioloških razmer še posebej pomembno.

Skupaj bo za izvedbo izbranih projektov zagotovljenih več kot 4,5 milijona evrov.