Skoči do osrednje vsebine

23. 11. 2021 ob 15. uri bo 7. seja Zdravstvenega sveta

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
DNEVNI RED:

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
2. Potrditev zapisnika 6/2021 seje ZS.
3. Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog.
4. Normativi za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti
5. Razno.