Skoči do osrednje vsebine

103. redna seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 18. novembra 2021, ob 11. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 27, sestala na 103. redni seji.

Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij. Obravnava predloga novele zakona v DZ je predlagana po nujnem zakonodajnem postopku, saj vsebuje spremembe, ki so podlaga za črpanje 88,5 mio EUR iz sklada za okrevanje in odpornost.

Na dnevnem redu je tudi predlog Zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti. Republika Slovenija do sedaj še ni sprejela nobene področne zakonodaje, ki bi obravnavala ali urejala področje vesoljske dejavnosti in vzpostavitev nacionalnega registra vesoljskih objektov. Cilj predloga zakona je urediti nadzor nad vesoljskimi dejavnostmi na območju RS, na plovilu ali zrakoplovu, registriranem v RS, in za vesoljske dejavnosti, ki jih izvajajo državljani RS ali pravne osebe s sedežem v RS.

Vlada bo obravnavala predlog novele Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki prinaša nekatere spremembe na področju zemljiških postopkov, med drugim pa predlog novele določa tudi nadomeščanje kmetijskih zemljišč, prerazporeditev namenske rabe prostora in izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč v okviru lokalnih in državnih prostorskih načrtov.