Skoči do osrednje vsebine

Obrambni in zunanji ministri Evropske unije bodo prvič razpravljali o osnutku Strateškega kompasa

do
Bruselj
Obrambni in zunanji ministri Evropske unije bodo na zasedanju Sveta za zunanje zadeve pregledali osnutek temeljnega dokumenta skupne varnostne in obrambne politike – Strateški kompas.

Obrambni ministri se bodo drugi dan zasedanja sestali v formatu Usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije (EDA), delovni zasedanji bosta namenjeni aktualnim zadevam ter vojaškim misijam usposabljanja. Z generalnim sekretarjem Nata bodo ministri govorili o novih oblikah sodelovanja in morebitni tretji skupni izjavi obeh organizacij.

Minister za obrambo mag. Matej Tonin je pred zasedanjem izrazil zadovoljstvo: »Strateški kompas pomeni varnejšo Evropo. Izjemno me veseli, da smo končno prejeli osnutek strateškega dokumenta, ki predstavlja dobro podlago za nadaljnja pogajanja pri oblikovanju smernic razvoja evropske obrambe v prihodnjem desetletju. Med slovenskim predsedovanjem Svetu EU smo z izvedbo različnih dogodkov poskušali kar najbolj spodbujati razpravo med državami članicami na različnih ravneh s ciljem približevanja stališč.«

Strateški kompas bo podlaga za oblikovanje smernic razvoja Skupne varnostne in obrambne politike EU v naslednjem desetletju na področjih kriznega upravljanja, odpornosti, razvoja zmogljivosti in partnerstev. Ker bi lahko vplival na nadaljnji razvoj skupne zunanje in varnostne politike, je pomembno, da o osnutku dokumenta, ki je bil pripravljen na podlagi prispevkov držav članic v obliki miselnih dokumentov, delavnic in pogovorov, razpravljajo zunanji in obrambni ministri skupaj.

Drugi dan se bodo obrambni ministri najprej sestali v formatu Usmerjevalnega odbora Evropske obrambne agencije. Nato bodo na delovnih zasedanjih razpravljali o aktualnih zadevah, in sicer o koordinirani pomorski prisotnosti, vojaški mobilnosti, projektih stalnega strukturnega sodelovanja (PESCO) in vojaških misijah usposabljanja. Na delovnem kosilu z generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom bodo govorili o obeh temeljnih dokumentih s področja varnosti v EU in Nato, torej o Strateškem kompasu in Strateškem konceptu za Nato, novih področjih sodelovanja in morebitnem podpisu skupne izjave EU-NATO.