Skoči do osrednje vsebine

Zmanjševanje revščine otrok je MDDSZ postavilo v središče predsedovanja Svetu EU

V torek, 9. 11. 2021, bo v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti preko spleta potekala mednarodna konferenca Jamstvo za otroke – enake priložnosti za vsakega otroka. Slovenija kot predsedujoča Svetu EU otrokom posveča posebno pozornost.

V EU je leta 2019 v revščini in socialni izključenosti živela več kot petina (22,2 %) oziroma skoraj 18 milijonov otrok, zato je bilo junija 2021 sprejeto Priporočilo Sveta o vzpostavitvi evropskega jamstva za otroke. Države članice bodo na podlagi priporočila pripravile nacionalne akcijske načrte, v katerih bodo opredelile ukrepe, s katerimi bodo ogroženim otrokom zagotovile socialno vključenost in uresničitev njihovih talentov in sposobnosti.

Minister Janez Cigler Kralj je ob tem dejal: »Revščina otrok v Evropi v 21. stoletju ni sprejemljiva, zato smo izvajanje evropskega jamstva za otroke postavili v središče našega predsedovanja. Gre za pomemben mehanizem, ki naj vodi države članice pri njihovih prizadevanjih k zmanjšanju števila otrok, ki jim grozi revščina.«

Z organizacijo konference želimo prispevati k širitvi zavedanja o pomembnosti izvajanja priporočila za prihodnost otrok in pozvati k vzpostavitvi sheme »Jamstvo za otroke – enake priložnosti za vsakega otroka« v vseh državah članicah EU. Cilj sheme je zmanjšati revščino in socialno izključenost v EU za vsaj 5 milijonov otrok do leta 2030.

Slovenija ima že leta eno najnižjih stopenj revščine in socialne izključenosti otrok v EU. V okviru konference bomo predstavili tudi primer dobre prakse iz Slovenije – indeks blaginje otrok, ki omogoča identifikacijo ogroženih skupin otrok po različnih življenjskih področjih.

Konferenca bo potekala od 9.00 do 12.30 ure in bo odprta za javnost. Za spremljanje konference se je treba prijaviti v sistemu SAOD, nato pa prejmete povezavo na dogodek.

Informacije za medije:

Po konferenci bomo medijem poslali sporočilo za javnost.
Več informacij: Urška Pregl, uradna govorka MDDSZ, urska.pregl@gov.si; mobi: 030 462 041.