Skoči do osrednje vsebine

26. oktobra 2021 bo šesta seja Zdravstvenega sveta

do
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
Dnevni red:
 1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje
 2. Potrditev zapisnika 5/2021 seje Zdravstvenega sveta
 3. Poročilo Komisije za ocenjevanje vlog
 4. Potrditev rangirnega seznama vlog za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022
 5. Strategija ustnega zdravja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020-2030
 6. Normativi na področju lekarniške dejavnosti
 7. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi
 8. Predlog normativov za področje socialnega dela v zdravstveni dejavnosti
 9. Imenovanje novega člana Komisije za strokovna napredovanja
 10. Poročilo Komisije za strokovna napredovanja o izpolnjevanju pogojev za pridobitev naziva svetnik ali višji svetnik
 11. Razno