Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje Sveta EU za zaposlovanje in socialno politiko

Luksemburg
Minister Janez Cigler Kralj bo vodil zasedanje Sveta EU za zaposlovanje in socialno politiko v Luksemburgu. Ministri bodo razpravljali o prihodnosti evropskega semestra, ki mora vsebovati tako socialne kot ekonomske vidike, ter varnosti in zdravju pri delu v okviru digitalnega, zelenega in demografskega prehoda.

Ministrice in ministri bodo razpravljali o izzivih v spreminjajočem se svetu ter ključni vlogi varnosti in zdravja pri delu pri zagotavljanju trajnostnega dela v življenjskem ciklu posameznika s poudarkom na uresničevanju glavnih ciljev novega strateškega okvira EU za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2021–2027. Trajnostno delo je ena glavnih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja na področju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti.