Skoči do osrednje vsebine

88. seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek, 26. avgusta 2021, ob 11. uri, v sejni dvorani na Gregorčičevi 25, sestala na 88. redni seji.

Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog Zakona o oskrbi s plini. Besedilo predloga zakona določa pravila delovanja trga s plinom, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave plina, skupaj z določbami za varstvo odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije plina, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe s plinom in druga vprašanja oskrbe s plinom. Dodatno so v zakon vnesena določila o izvajanju nujnih ukrepov pri oskrbi s plini v primeru, ko je oskrba s plinom motena do te mere, da je potrebno za vzdrževanje delovanja plinskega sistema izvajati neprostovoljno zmanjševanje ali prekinitev dobave plina.

Vlada bo obravnavala tudi predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. S predlogom novega zakona bomo v slovenski pravni red prenesli tri evropske zakonodajne akte in uvedli izboljšave v delovanju sistema preprečevanja pranja denarja.

Na dnevnem redu je tudi predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske je najvišji razvojno-usmerjevalni dokument, s katerim se načrtuje dolgoročno doseganje potrebne stopnje razvoja organizacije in modernizacije sil ter zmogljivosti in povezljivosti Slovenske vojske za uresničevanje nacionalnih interesov in ciljev na obrambnem področju v sodobnem varnostnem okolju. Izboljšanje pripravljenosti za vojaško obrambo bo stalnica celotnega razvoja.