Skoči do osrednje vsebine

Krepitev Evropskega raziskovalnega prostora in enakost spolov

do
online
Prvi dogodek v času predsedovanja slovenije Svetu EU (PSEU), Krepitev Evropskega raziskovalnega prostora (angleško: European Researchh Area - ERA) in enakost spolov, je potekal v virtualni obliki in združil deležnike, ki so izmenjali poglede in opravili razpravo o aktualnih vprašanjih na področju enakosti spolov v znanosti. Na konferenci je bil javnosti prvič predstavljen osnutek Ljubljanske deklaracije o enakosti spolov na področju znanosti in inovacij.

Spletna konferenca PSEU in evropskega projekta GEDNERACTION je združila predstavnike Evropske komisije, držav članic, financerje raziskav, deležnike ERA in različne strokovnjake, ki so izmenjali poglede in opravili razpravo o aktualnih vprašanjih na področju enakosti spolov v znanosti.

Med glavne dosežke konference lahko nedvomno štejemo oblikovanje in predstavitev osnutka Ljubljanske deklaracije o enakosti spolov na področju znanosti in inovacij, ki je bila naknadno v končni različici predstavljena tudi ministricam in ministrom držav članic na zasedanju Sveta za konkurenčnost (raziskave), ki je potekal konec septembra 2021 v Bruslju.

Deklaracija izpostavlja skupne evropske vrednote in poziva države članice ter druge evropske države k spoštovanju integracije načela enakosti spolov kot horizontalnega načela ter k skupnim prizadevanjem za izboljšanje stanja na šestih prioritetnih področjih enakosti spolov, ki med drugimi vključujejo spolno nasilje, ter spremljanje in evalvacijo podpornih ukrepov kot del načrtov za enakost spolov.