Skoči do osrednje vsebine

75. redna seja vlade

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 13. 5. 2021, ob 11. uri, v Kongresnem centru na Brdu, sestala na 75. redni seji (fototermina ob začetku seje vlade ne bo).

Vlada bo med drugim obravnavala besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru. Med poglavitnimi rešitvami v predlogu zakona so tudi naslednje: poudarjen je dodatni namen zakona, tj. preprečevanje opravljanja nalog samoorganiziranim združbam z namenom izvajanja zakonskih nalog organov oblasti, širi se nabor upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, in sicer tudi za primer bolezni ali telesne poškodbe, navedba vseh glob pa je v evrih.

Na dnevnem redu je tudi predlog novele Zakona o informacijski varnosti. Nacionalne in mednarodne izkušnje kažejo, da so pristojni nacionalni organi za področje informacijske (kibernetske) varnosti postali ključni deležniki v sistemu zagotavljanja nacionalne varnosti sodobnih držav. Vlada zato predlaga spremembo pri umestitvi pristojnega nacionalnega organa za informacijsko varnost, in sicer tako, da se Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost (ki je trenutno organ v sestavi Ministrstva za javno upravo) preoblikuje v samostojno strokovno službo Vlade Republike Slovenije. V novo vladno službo se v čim krajšem možnem času umesti tudi CSIRT organov državne uprave, skupina, ki se odziva na incidente na področju informacijske varnosti, sprejema prijave o kršitvah varnosti, izvaja analize in pomaga priglasiteljem pri obvladovanju incidentov.