Skoči do osrednje vsebine

Od prihodnjega tedna na slovensko-hrvaški meji tudi policisti drugih držav članic EU

Policijska uprava Novo mesto, Ljubljanska cesta 30, Novo mesto
Pri izvajanju ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Slovenije s Hrvaško se bodo slovenskim policistkam in policistom prihodnji teden pridružili tudi policisti drugih držav članic EU. Gre za policiste iz Estonije (5), Litve (6) in Poljske (10).

S svojim delom se bodo seznanili v ponedeljek, 10. maja 2021, ko jih bosta pozdravila tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs in generalni direktor policije dr. Anton Olaj.

Predstavniki medijev, vabljeni na omenjeni dogodek, ki se začne ob 10. uri v prostorih Policijske uprave Novo mesto (Ljubljanska cesta 30, Novo mesto).

Zbor za medije bo pred stavbo PU Novo mesto ob 9.45. Prosimo vas, da svojo prisotnost potrdite na e-naslov mediji@policija.si do ponedeljka, 10. maja 2021, do 8. ure.

S posameznimi državami EU so bili sklenjeni Memorandumi o soglasju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in posameznimi državami članicami EU o uvedbi skupnih patrulj in drugih skupnih oblik ukrepanja za obvladovanje nezakonitih migracij na državni meji Republike Slovenije z Republiko Hrvaško. Memorandumi so pripravljeni na podlagi 17. člena Sklepa Sveta 2008/615/PNZ s 23. junija 2008 o poglobitvi čezmejnega sodelovanja, zlasti na področju boja proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu.

Naveden člen določa, da za pospešitev policijskega sodelovanja lahko pristojni organi, ki jih imenujejo države članice, uvedejo skupne patrulje in druge skupne oblike ukrepanja za ohranjanje javnega reda in varnosti kot tudi za preprečevanje kaznivih dejanj, pri tem pa pri ukrepanju na ozemlju druge države članice sodelujejo za to imenovani uradniki ali drugi uradniki. Vsaka država članica lahko kot država članica gostiteljica v skladu z nacionalno zakonodajo in s soglasjem države pošiljateljice podeli izvršilna pooblastila uradnikom drugih držav članic, ki sodelujejo pri skupnem ukrepanju, ali če je to po pravu države članice gostiteljice dopustno, uradnikom drugih držav članic dovoli izvajanje njihovih izvršilnih pooblastil v skladu z zakonodajo države pošiljateljice. Izvršilna pooblastila se smejo pri tem izvajati le pod vodstvom in praviloma ob prisotnosti uradnikov države gostiteljice. Uradnike drugih držav članic pri tem zavezuje zakonodaja države članice gostiteljice. Država članica gostiteljica prevzame odgovornost za njihovo delovanje. Za uradnike drugih držav članic, ki sodelujejo pri skupnem ukrepanju, veljajo navodila pristojne službe države gostiteljice.

Skupno ukrepanje vodi slovenska policija. Pred začetkom dela tujih policistov na ozemlju Republike Slovenije so bili organizirani uvodni sestanki in usposabljanja tujih policistov, na katerih so se seznanili s trenutno situacijo na področju varovanja zunanje meje EU ter poučili o njihovih pravicah in dolžnostih, pooblastilih (pravnih podlagah in načinih izvajanja posameznih policijskih pooblastil) in drugih podrobnostih.