Skoči do osrednje vsebine

Predsednik vlade Janez Janša na Socialnem vrhu in na neformalnem srečanju voditeljev in voditeljic držav članic EU v Portu

do
Predsednik vlade Janez Janša se bo v petek, 7. maja in v soboto, 8. maja 2021, mudil v Portu, kjer se bo udeležil Socialnega vrha, konference na visoki ravni, ki jo organizira portugalsko predsedstvo, nato pa še neformalnega srečanja Evropskega sveta in vrha EU - Indija.

Socialni vrh v Portu

Voditelji in voditeljice EU bodo na Socialnem vrhu, ki bo potekal v petek, 7. maja 2021, razpravljali predvsem o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic na ravni EU in nacionalni ravni, kot je določeno v strateški agendi EU za obdobje 2019–2024. Akcijski načrt, ki ga je Komisija predstavila marca 2021, vsebuje smernice za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, tudi na področjih zaposlovanja, znanj in spretnosti ter socialne zaščite. V njem so določeni tudi trije glavni cilji, ki jih je treba do leta 2030 doseči v celotni Evropski uniji, in sicer: stopnja zaposlenosti v Evropski uniji naj bo vsaj 78-odstotna; vsako leto naj se vsaj 60 % odraslih udeleži tečajev usposabljanja; število ljudi, ki jim grozi socialna izključenost ali revščina, naj se zmanjša za vsaj 15 milijonov, vključno s 5 milijoni otrok.

Ko bo EU okrevala po pandemiji, bo prednostna naloga preiti z zaščite delovnih mest na njihovo ustvarjanje in izboljšanje njihove kakovosti. Voditelji in voditeljice bodo razpravljali tudi o tem, kako podpreti mlade, ki jih je močno prizadela kriza zaradi COVID-19, kar je negativno vplivalo na njihovo izobraževanje, usposabljanje in udeležbo na trgu dela. Voditelji in voditeljice EU naj bi ob koncu vrha sprejeli izjavo.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša se bo v okviru Socialnega vrha udeležil tematskega srečanja z naslovom "Veščine in inovacije", s pričetkom ob 15. uri (portugalski čas). Ob robu socialnega vrha se bo predsednik Vlade Republike Slovenije srečal s predsednikom Vlade Kraljevine Španije Pedrom Sanchezom. V večernem delu pa se bo predsednik vlade udeležil tudi neformalne delovne večerja članov Evropskega sveta, ki bo namenjena trenutni COVID situaciji ter pripravam na srečanje voditeljev s predsednikom vlade Indije.

Socialni vrh bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu prek spletne strani portugalskega predsedstva in Evropskega sveta.

Neformalno srečanje Evropskega sveta in vrh EU - Indija

V soboto, 8. maja 2021 pa bo v Portu potekalo tudi neformalno srečanje članov Evropskega sveta, na katerem bodo nadaljevali razpravo začeto na Socialnem vrhu, predvsem o tem, kako dati politični zagon izvajanju evropskega stebra socialnih pravic. Sledilo bo hibridno srečanje voditeljev EU-Indija v obliki delovnega kosila. Z indijskim predsednikom vlade Narendro Modijem bodo voditelji izmenjali mnenja o ključnih zunanjepolitičnih temah v indo-pacifiški regiji, o zelo zaskrbljujoči COVID situaciji v Indiji, ključnih okoljskih temah, trgovini, povezljivosti in tehnoloških vprašanjih.