Skoči do osrednje vsebine

Podpis Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023

Ljubljana, Mestna hiša
Dogovor bosta v četrtek, 6. maja 2021, ob 13. uri, v ljubljanski Mestni hiši podpisala minister za javno upravo Republike Slovenije Boštjan Koritnik in župan Mestne občine Ljubljana gospod Zoran Janković.

Podpis dogovora bo potekal v Rdeči dvorani Mestne hiše (Mestni trg 1, Ljubljana). Po podpisu bosta minister in župan podala izjavi za javnost, na voljo bosta tudi za vprašanja novinarjev.

Na kratko o dogovoru za obdobje 2020 – 2023

Vlada Republike Slovenije je januarja 2021 potrdila besedilo Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana o izvajanju programov in nalog po Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023, ki je bil pred tem usklajen z Mestno občino Ljubljana.

V skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije se v dogovoru opredelijo naloge glavnega mesta in državnih organov pri izvajanju programov in nalog, pomembnih tako za razvoj glavnega mesta kot za razvoj državnih institucij v prihodnjih letih. Določi se terminski načrt izvedbe dogovorjenih programov in nalog, ocenijo finančne in premoženjske posledice, določijo viri in pogoji financiranja ter uredijo druge medsebojne pravice in obveznosti.

Prvič je bil dogovor sklenjen maja 2016 za obdobje 2016 – 2018. Nov dogovor se sklepa za obdobje 2020 – 2023. Finančne obveznosti nosi vsaka stran v skladu s svojimi pristojnostmi in sprejetimi proračuni, dogovor služi kot časovna in vsebinska uskladitev za obe strani pomembnih programov in nalog.

Dogovor za obdobje 2020 – 2023 s Seznamom programov in nalog, ki je sestavni del dogovora, vsebuje 29 programov in nalog. Nanašajo se na delovno področje šestih ministrstev (za notranje zadeve, pravosodje, obrambo, infrastrukturo, zdravje, izobraževanje, znanost in šport) in Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.