Skoči do osrednje vsebine

Razprava študentov in strokovnjakov o prihodnosti dela in vplivu digitalizacije na delovno okolje

do
videokonferenčna platforme Zoom
Univerza v Mariboru, Študentski svet Univerze v Mariboru, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu organizirajo razpravo o prihodnosti dela ob ogledu kratkih filmov, prejemnikov filmske nagrade Zdrava delovna mesta, ki jo podeljuje prej omenjena agencija. Profesorji in študenti Ekonomsko-poslovne fakultete so za ta dogodek pripravili okroglo mizo o vplivu digitalizacije na delovno okolje.

Vljudno vas vabimo na razpravo študentov in strokovnjakov o prihodnosti dela in vplivu digitalizacije na delovno okolje, ki bo potekala v četrtek, 18. marec 2021, med 11. in 14.uro, preko videokonferenčne platforme Zoom.

Prijave zbiramo na povezavi.

Univerza v Mariboru (UM), Študentski svet Univerze v Mariboru, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu organizirajo razpravo o prihodnosti dela ob ogledu kratkih filmov, prejemnikov filmske nagrade Zdrava delovna mesta, ki jo podeljuje prej omenjena agencija. Profesorji in študenti Ekonomsko-poslovne fakultete so za ta dogodek pripravili okroglo mizo o vplivu digitalizacije na delovno okolje.

Na dogodku, ki bo potekal prek spletnega orodja Zoom, se nam bodo pridružili:

  • Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • Christa Sedlatschek, izvršna direktorica Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu,
  • dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru,
  • Teja Štrukelj, prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru,
  • Nikolaj Petrišič, vodja sektorja za varnost in zdravje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
  • domači in tuji strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu.

Dogodek, ki je namenjen ozaveščanju študentov o vplivih digitalizacije na delovno okolje in družbo, ima več vsebinskih sklopov. Po uvodnih nagovorih bo potekala okrogla miza z naslovom »Industrija 4.0 danes, industrija 5.0 jutri«, v okviru katere bomo govorili tudi o poklicih prihodnosti, pomenu medgeneracijskega sodelovanja, mentorstva in obratnega mentorstva. Dogodek bo moderirala izr. prof. dr. Simona Šarotar Žižek z Ekonomsko-poslovne fakultete UM, predavali pa bodo študentje dodiplomskega in podiplomskega študija iste fakultete: Nomi Hrast, Luka Simonič in Vanessa Kacjan. Nato si bomo ogledali dokumentarni film Pred mostom (ang. Before the Bridge), katerega režiser je Lewis Wilcox in animirano tragikomedijo Samodejno urjenje (Automatic Fitness), katere avtorja sta Alberto Couceiro in Alejandra Tomei. Sledila bo razprava študentov z domačimi in tujimi strokovnjaki iz Avstrije, Belgije, Cipra, Norveške, Romunije in predstavniki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

Zakaj organiziramo ta dogodek?

Prihodnost dela in digitalizacija sta pomembni témi za vse študijske programe na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Današnji študentje bodo v življenju soočeni s hitrimi spremembami, kakršnih ni doživela še nobena generacija doslej.

Dejavniki strukturnih sprememb v EU so povezani z demografijo, tehnologijo, globalizacijo in podnebnimi spremembami. Tehnološke spremembe so vse hitrejše. Njihova posledica je izginjanje nekaterih poklicev in  delovnih mest ter na drugi strani ustvarjanje novih, pri čemer se spreminja narava dela. Raziskave Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) so pokazale, da lahko pričakujemo, da bo prehod v brezogljično gospodarstvo ustvaril več delovnih mest, kot pa jih uničil, vendar pa bo hkrati povzročil strukture spremembe. Od delavcev se v vse večji meri zahtevajo nova znanja in veščine. Kakšne bodo posledice krožnega gospodarstva še ni povsem jasno. Študije Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) opozarjajo na nova in nastajajoča tveganja v zvezi z delom. Soočanje z vse večjo negotovostjo zaradi pospešenega tempa sprememb v okolju zahteva agilnost organizacij in posameznikov, kar med drugim vpliva tudi na zdravje delavcev in prebivalstva. Te spremembe pogosto brišejo tudi meje med različnimi vidiki dela ter med poklicnim in zasebnim življenjem.

 Vljudno vabljeni!