Skoči do osrednje vsebine

Terenski obisk Bele krajine

do
Različne lokacije v Beli krajini
Minister dr. Jože Podgoršek se bo jutri, v petek, 12. februarja, mudil na delovnem obisku v Beli krajini. Obisk je namenjen seznanitvi s stanjem na področju kmetijsko živilskega sektorja, aktivnostim v okviru lokalnih skupnosti in zadruge, s poudarkom na sadjarstvu, živinoreji, prireji mleka, ribogojstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v luči posledic epidemije covid-19 na sektorje..

Dopoldne se bo minister sestal s predstavniki občin Metlika, Črnomelj in Semič, osrednja tema pogovora pa bo nadaljnji razvoj ruralnega prostora in strateških usmeritvah. V nadaljevanju obiska se bo minister srečal z vodstvom tamkajšnje kmetijske zadruge, pogovor bo tekel predvsem o pomenu zadrug in njihovem sodelovanju in povezovanju z lokalnimi kmeti. Minister bo obiskal tudi tri kmetije, kjer se bo podrobneje seznanil s stanjem v panogah, njihovimi konkretnimi težavami in predlogi rešitev.

Obisk je zaprt za javnost. Medijem bo minister na voljo – za izjave in fototermin:

11:15   Po sestanku z vodstvom KZ Metlika – možnost IZJAVE

Lokacija: Cesta XV. Brigade 2, Metlika (zunaj pred vhodom)

 

11:40   Ogled sadjarske kmetije – možnost FOTOTERMINA

Lokacija: Kmetija Škof, Boldraž 12a, Metlika

Medijem bo po obisku posredovano sporočilo za javnost.