Skoči do osrednje vsebine

Na Forumu EU Civilne zaščite o medsektorskem sodelovanju z zdravstvom

do
Ljubljana
Predstavniki Uprave za zaščito in reševanje se bodo udeležili Foruma EU Civilne zaščite, ki ga zaradi trenutnih razmer Evropska komisija organizira virtualno. Forum bo namenjen medsektorskemu sodelovanju ob velikih nesrečah, s poudarkom na izmenjavi mnenj in stališč, kako izboljšati sodelovanje med organi Civilne zaščite in zdravstvenimi organi.

Izzive medsektorskega sodelovanja bodo obravnavali z več vidikov, in sicer z vidika znanosti in zagotavljanja zanesljivih podatkov in dokazov pri odločanju, z vidika mehanizmov za pripravljenost in odzivanje ob večjih nesrečah ter z vidika sodelovanja med ključnimi deležniki.