Skoči do osrednje vsebine

Najavljamo 4. konferenco »Program projektov eProstor« in 6. slovenski INSPIRE dan

Spletni dogodek
Geodetska uprava ter Ministrstvo za okolje in prostor 9. decembra 2020 pripravljata spletna dogodka 4. konferenco »Program projektov eProstor« in 6. slovenski INSPIRE dan.

S skupnim ciljem zagotavljanja večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin sta Geodetska uprava in Ministrstvo za okolje in prostor pripravila več povezanih projektov, ki so združeni pod imenom eProstor. Letos je projekt vstopil že v četrto leto uspešnega vzpostavljanja skupne in enotne informacijske infrastrukture za prostorske podatke v Sloveniji v skladu z evropsko direktivo INSPIRE, kar bo obeleženo 9. decembra 2020 s spletnima dogodkoma 4. konferenco »Program projektov eProstor« in 6. slovenskim INSPIRE dnevom.

V okviru 4. konference »Program projektov eProstor«, s pričetkom ob 9.30 uri, bodo predstavljeni dosežki in rezultati štirih medsebojno povezanih in soodvisnih vsebinskih projektov v obdobju od 2016 do 2020, predvsem pa načrti za leto 2021, zaključek in implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc, vzpostavitev enotnega prostorskega informacijskega sistema, zaključek projekta izboljšave podatkov zemljiškega katastra, sklepni fazi zajema podatkov o poseljenih zemljiščih v Sloveniji ter vzpostavitev mehanizma za digitalni dostop do prostorskih podatkov. Uvodni govorniki so:

  • Robert Rožac, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor,
  • Boštjan Koritnik, minister za javno upravo,
  • Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in
  • Tomaž Petek, generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije.

Na 6. slovenskem INSPIRE dnevu s pričetkom ob 12.30 uri bo govora o aktualnem stanju in usmeritvah na področju implementacije ter uporabe infrastrukture za prostorske podatke s poudarkom na stanju INSPIRE infrastrukture za prostorske informacije v Sloveniji, pomenu metapodatkovnih opisov zbirk prostorskih podatkov in storitev, sodelovanju pri zagotavljanju zbirk in storitev, skladnih z direktivo INSPIRE ter pomenu in uporabni vrednosti zagotavljanja medopravilnosti prostorskih podatkov za širšo uporabo.

Projekt »Program projektov eProstor« se sofinancira s sredstvi evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020. V okviru operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je za prednostno os 2 kot specifični cilj definirano: »Zagotavljanje večje preglednosti in učinkovitosti pri urejanju prostora, graditvi objektov in upravljanju nepremičnin«.

Na dogodka se brezplačno prijavite na spletni povezavi konference.