Skoči do osrednje vsebine

Otvoritveni dogodek mednarodnega projekta "BeeConSel"

do
Avdiovizualni dogodek
Minister dr. Jože Podgoršek se bo udeležil otvoritvenega dogodka v okviru mednarodnega projekta "BeeConSel".

Kmetijski inštitut Slovenije je začel z izvajanjem projekta "BeeConSel", sofinanciranega s strani Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko sklada za regionalno sodelovanje finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in Norveškega finančnega mehanizma.

Dolgoročni cilj projekta je vpeljava nadzorovanega parjenja pri družinah medonosne čebele, ki bo primerno prilagojeno zakonitostim lokalnega okolja in razmeram. Ta korak je namreč prepoznan kot ključen za ohranitev lokalnih podvrst medonosnih čebel. Eden od ključnih ciljev projekta je tudi ozaveščanje čebelarske javnosti ter drugih deležnikov v državah partnericah o nujnosti vključitve tega koraka v rejske programe.