Skoči do osrednje vsebine

42. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo v četrtek ob 11. uri v Kongresnem centru na Brdu, sestala na 42. redni seji.

Na seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici. Evropska uredba državam članicam nalaga, da morajo 2. avgusta 2021 začeti izdajati biometrične osebne izkaznice. S predlaganimi spremembami Zakona o osebni izkaznici se tako v Sloveniji uvaja biometrična osebna izkaznica. Slovenska osebna izkaznica se na nespremenjenih obrazcih izdaja že od leta 1998.

Vlada bo obravnavala tudi predlog sprememb Zakona o prebivališču. Ta vsebuje določbe, ki rešujejo aktualno problematiko prijav fiktivnih prebivališč posameznikov na naslove, ki niso namenjeni stanovanjski rabi, oziroma naslove, kjer velikost uporabne površine evidentno ne omogoča dejanskega prebivanja večjega števila posameznikov. Ključna rešitev je ponovna uvedba krajevne pristojnosti.

Na dnevnem redu je tudi predlog zakona o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva. Zakon bo javnim izobraževalnim in raziskovalnim zavodom, ki izvajajo javno veljavne programe srednješolskega, višješolskega, visokošolskega izobraževanja oziroma raziskovalno razvojno dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva, omogočil pravico do upravljanja s kmetijskimi oziroma gozdnimi zemljišči v obsegu, ki je potreben za njihovo izvajanje dejavnosti. Kvoto zemljišč za posamezni javni zavod bosta s predpisom določila minister, pristojen za izobraževanje in znanost ter minister, pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo.